fbpx
 

Томбола

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА-ТОМБОЛА С НАГРАДИ на 01.01.2024 г.   І. ОРГАНИЗАТОР, ИЗПЪЛНИТЕЛ.
 1. Томболата се провежда в гр. София, ул. Кумата 84, Филмово студио „Ню Бояна“).
 2. Организатор и изпълнител на томболата е „Густе Травел Енд Ивентс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление София, общ. Триадица, ул. Петър Парчевич № 38, ИД Номер: 206079394, представлявано от Петър Стоичков, наричан по-долу за краткост „Организатор“.
 3. Рекламодател на томболата са:
 
 • „Густе“ ООД
 • „Густе Травел енд Ивентс“ ООД
 • „Екзе Клоутинг“ ООД
 • Ню Момент Ню Айдиас Компани ООД
 • ВИДАС КЪМПАНИ ООД
 • „Ол Ченълс“ ЕООД
 • „Линеа Трейдинг“ ЕООД
 • „Уай Ви Пи Груп“ ООД
 • „АД Инвест“ ООД
 • „Загорка“ АД
 • „Дистрибуторс Ъф Ийст“ Кей Еф Ти
 • „ТиЕс2020“ ООД
 • Кибернация ООД
 
 1. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ.
 2. Настоящите Общи условия уреждат правилата за обявяването и провеждането на игра-томбола с награди.
 3. Томболата се провежда на 01.01.2024 г.
 4. Играта представлява томбола, за участието в която е необходимо заинтересованото лице да е закупило билет за събитието „NU YEAR’S FESTIVAL”, организирано и провеждано от Организатора, както и да изтегли парче новогодишна баница с билет за томболата. Организаторът осигурява 2376 бр. билета за томболата. Билети за томболата ще се раздават на участниците до изчерпването им.
  ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
 1. Право на участие в томболата има всяко физическо лице, закупило билет за събитието „NU YEAR’S FESTIVAL”, организирано и провеждано от Организатора.
 2. В томболата не могат да участват лица, свързани с Организатора, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 3. Допускат се до участие единствено лица, които са спазили изискванията на т. 6 от настоящите Общи условия.
 4. Забранени са действия от страна на участници в томболата, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Общи условия.
 5. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от томболата неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите Общи условия.
 6. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства също могат да се дължат на  форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като промени в законодателството, решения на компетентните институции, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.
 
 1. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ.
 2. Всяко лице, което е спазило изискванията на т. 6 от настоящите Общи условия, има право да получи талон за участие и има шанс да спечели следните награди:
 
Честито, ти печелиш FREE PASS за най-новото парти, което е всеки петък в ЕХЕ CLUB - RAP CAVIAR. Покажи това картонче на входа на ЕХЕ CLUB.
Честито, ти печелиш FREE PASS за WИNAMP парти, което е всеки четвъртък в ЕХЕ CLUB. Покажи това картонче на входа на ЕХЕ. CLUB.
Честито, ти печелиш билет за elrow Sofia 2024! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своя билет.
Честито, ти печелиш билет за EXE BEACH FESTIVAL 2024! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своя билет.
Честито, ти печелиш дизайнерски медальон специално създаден за EXE NU YEAR'S FESTIVAL. Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи свoята награда.
Честито, ти печелиш подаръчна кутия пълна с EXE MERCH. Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи свoята награда.
Печелиш 30% отсъпка от дрехите на EXE CLOTHING корнера на NU YEAR'S FESTIVAL. Покажи това картонче на EXE CLOTHING корнера, намиращ се непосредствено до електронните зали на ивента.
Печелиш 20% отсъпка от сайта execlothing.bg с промокод "NUYEARS20", валиден през целия месец януари. Запази това картонче и въведи кода в сайта.
Честито, ти печелиш ваучер за 200 лв от EXE CLOTHING! Покажи това картонче на EXE CLOTHING корнера, намиращ се непосредствено до електронните зали на ивента.
Честито, ти печелиш чантичка за кръст Heineken! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш ключодържател-отварачка Heineken! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш шапка KITCHKA by KITCH! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш кичодържател PROSTACHKA by KITCH! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш медальон KITCH! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш селекция премиум презервативи RITEX! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш премиум лубрикант RITEX! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш розова чаша от MASTERCARD! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш златен бокал от MASTERCARD! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш одеало от MASTERCARD! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш платнена чанта от MASTERCARD! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш термос Stanley от MASTERCARD! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш кърпа от океанска пластмаса от MASTERCARD! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш фестивална карта заредена с 400 лв от MASTERCARD и UNICREDIT! Картата важи за всички активности, напитки, храни и атракциони на събитието или сумата може да бъде изтеглена от всеки Cash Desk в часовете и територията на събитието.
Честито, ти печелиш бандана VIDAS! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш шапка VIDAS! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш мешка VIDAS! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Печелиш 25 % отсъпка от дрехите на Totally erected в Erected store. Покажи това картонче на място в магазина и получи своята отстъпка при покупка.
Честито, ти печелиш ваучер за 200 лв за дрехите на Totally Erected в Erected store! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своя ваучер.
Печелиш 20 % отсъпка от чантите на Sparyground в Erected store. Покажи това картонче на място в магазина и получи своята отстъпка при покупка.
Честито, ти печелиш чанта SPRAYGROUND! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш смарт часовник KIBERNACIA! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш бармански сет SCHWEPPES! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш блутут колонка SCHWEPPES! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
Честито, ти печелиш фланелка SCHWEPPES! Покажи това картонче на хостесите, намиращи се непосредствено до Баницата и получи своята награда.
    Талоните за участие в томболата се предоставят под формата на новогодишни късмети, поставени в новогодишна баница.
 1. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш.
 2. При извършване на покупката съгласно т. 6 от тези ОУ и получаване на парче от новогодишната баница, Участникът участва в томболата и има шанс да бъде изтеглен като победител. В случай, че участникът спечели награда, същата следва да бъде получена от Организатора чрез представяне на печелившия талон. В случай, че поради каквато и да било причина Организаторът не може да се свърже с печелившия участник, наградата се предоставя на друг участник.
 
 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 2. Личните данни, които Организаторът ще обработва са три имена, адрес, електронна поща и телефон за връзка. Чрез включването си в томболата, участниците са съгласни и приемат предвиденото в настоящите правила и са информирани за целите на обработка на лични данни, описани по – долу.
 3. Целите на обработването на личните данни са: определяне на спечелилите в томболата и изпращане на наградите, както и обявяване на печелившите участници в социалните мрежи. Участниците изрично се съгласяват да бъдат обявени като печеливши в случай, че спечелят награда, в социалните мрежи администрирани от Организатора. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите условия цели.
 4. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение на законово задължение на Организатора.
 5. Сроковете, за които ще бъдат обработвани личните данни на участниците, са докато бъдат изпратени наградите и докато бъдат обявени в социалните мрежи печелившите. Личните данни на участниците могат да бъдат съхранени и за по–дълъг период само в случай, че Организаторът има законово право или задължение за това.
 6. Като субекти на данни участниците имат всички специфични законови права, свързани с личните данни, които Организаторът събира от тях, по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ № 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).
 
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ.
 2. Организаторът запазва правото си да прекрати томболата, преди изтичане на нейният срок, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия или правилата на томболата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на интернет страницата на Организатора, а участието на потребителите се прекратява автоматично.
  VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ.
 1. До момента на изпращане на наградата на печелившия участник, същата е собственост на Организатора и участниците не следва да имат претенции към нея. След получаване на наградата, печелившият участник е отговорен за декларирането й пред компетентните органи, в случай, че такова задължение е нормативно заложено.
 2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, а в краен случай и до компетентния съд в гр. София.
 3. Всеки участник в томболата, се счита за уведомен и запознат с тези Общи условия и съгласен с тях.
 4. Оспорването на резултатите от томболата, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
 5. Настоящите Общи условия са задължителни за всички участници в томболата. Организаторът си запазва правото едностранно да ги поправя или изменя, като обявява поправките или измененията публично в интернет страницата си. Промяна на настоящите Общи условия не следва да се прави в периода на провеждане на теглене на печеливши и всеки участник следва да се е съгласил с промените, преди да участва в следваща томбола, която бива организирана след тези промени.
 
X